Evolució dels dominis .cat 2016

Evolució
09 setembre 2016
Diagrama evolucio dominis 2015

El .cat és un domini en constat evolució i per entendre la seva trajectòria i els reptes als que s’enfronta, cal monitorar contínuament les mètriques més rellevants.

Pel que fa a l’evolució interanual, del 2014 al 2015 es va experimentar un creixement del 17% en el parc actiu de dominis. Això vol dir que, dels dominis que romanen actius entre les altes i les baixes d’un mateix període, es va tenir un creixement net positiu de 14.123 dominis.

Cal destacar que si bé al 2014 es van registrar 23.534 nous dominis .cat (molt més que al 2006, fita històrica fins aleshores), al 2015 se’n van registrar 27.045, un 15% més. Aquesta és una dada molt positiva, ja que demostra el creixent interès que genera el .cat i la constant activitat respecte la captació de nous dominis.

Addicionalment al creixement continu de nous dominis, també s’ha de dir que la taxa de renovació dels dominis existents es manté molt alta, entorn el 80%.

Al febrer d’aquest any, ja es va superar l’objectiu dels 100.000 dominis actius i fins al 30 de juny ja es comptava amb 14% de creixement respecte les mateixes dates del 2015.