FotoBlog

Fins a principis de 2014, la Fundació puntCAT va tenir actiu el FotoBlog, un espai visual on qualsevol usuari podia participar penjant fotografies de l'ús dels dominis .cat en elements del dia a dia: cotxes, rètols, publicitat ... Actualment, aquest espai ha desaparegut, però la Fundació disposa d’un compte a Instagram, on es comparteixen imatges regularment i on també s’organitzen concursos.Us convidem a fer-vos seguidors de l’Instagram puntCAT