Observatori RSS

Apps en català | Fundació puntCAT
Llengua
17 maig 2018
apps en catala
Llengua
22 maig 2017
Sistemes operatius en català
Sistemes operatius
23 gener 2014
Navegadors en català
Navegadors
17 gener 2014
Idiomes usats als webs .cat
Llengua
17 maig 2013
07 octubre 2013

La normalització de la nostra llengua a la xarxa va per bon camí.