Fidelitat dels dominis

Evolució
17 maig 2018
Fidelitat de dominis 2018 | Fundació puntCAT

El creixement del domini .cat passa a un estadi de maduresa, amb un índex de renovació actual que supera el 78%. Un percentatge de renovació equiparable a dominis com els .uk, .eu, o .be.

Per a més informació:

Consulta l'Observatori puntCAT 2018

Veure infografia Taxa de renovació de dominis