Mapa de distribució del domini .cat als Països Catalans

Geolocalització
17 maig 2018
Mapa de distribució del domini .at als Països Catalans | Fundació puntCAT

El domini .cat té presència a tot el territori de parla catalana. A Catalunya té una gran incidència a la província de Barcelona, 62,20%, notable a la de Girona, 11,30%, i menor en els casos de les províncies de Lleida i sud de Tarragona, que sumen entre totes dues el 10,30%.

Gairebé el 3% del total dels dominis .cat està localitzat a les Illes Balears, que és la zona on el domini .cat ha crescut més respecte l'any anterior.

El País Valencià en té poc més de l'1% i la resta queda repartida entre la Catalunya Nord, Andorra, la Franja de Ponent i l'Alguer.

Finalment, prop d'un 12% està localitzat a la resta del món, amb presència repartida als 5 continents. Xifra que ha augmentat considerablement respecte l'any anterior.

Per a més informació:

Consulta l'Observatori puntCAT 2018

Veure infografia del mapa de distribució del domini .cat als Països Catalans